حاجی قاسمی, محمدرضا, اژدری, مهدیه, شفیع نادری, فرشته. (1400). ارائه مدل بودجه‌ریزی بر مبنای فعالیت زمان گرا جهت بودجه‌ریزی عملیاتی در بخش عمومی (مورد مطالعه: بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان شهید صدوقی یزد). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7(2), 129-142. doi: 10.30473/gaa.2021.57219.1447
محمدرضا حاجی قاسمی; مهدیه اژدری; فرشته شفیع نادری. "ارائه مدل بودجه‌ریزی بر مبنای فعالیت زمان گرا جهت بودجه‌ریزی عملیاتی در بخش عمومی (مورد مطالعه: بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان شهید صدوقی یزد)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7, 2, 1400, 129-142. doi: 10.30473/gaa.2021.57219.1447
حاجی قاسمی, محمدرضا, اژدری, مهدیه, شفیع نادری, فرشته. (1400). 'ارائه مدل بودجه‌ریزی بر مبنای فعالیت زمان گرا جهت بودجه‌ریزی عملیاتی در بخش عمومی (مورد مطالعه: بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان شهید صدوقی یزد)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7(2), pp. 129-142. doi: 10.30473/gaa.2021.57219.1447
حاجی قاسمی, محمدرضا, اژدری, مهدیه, شفیع نادری, فرشته. ارائه مدل بودجه‌ریزی بر مبنای فعالیت زمان گرا جهت بودجه‌ریزی عملیاتی در بخش عمومی (مورد مطالعه: بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان شهید صدوقی یزد). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1400; 7(2): 129-142. doi: 10.30473/gaa.2021.57219.1447


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب