عابدین پور, هانیه, بابائیان جلودار, ناد علی, دهستانی کلاگر, علی, نعمت زاده, قربانعلی. (1400). مطالعه تأثیر القاگرهای اسید سالیسیلیک و اسید آزلائیک بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و مولکولی در پاسخ به بیماری سفیدک داخلی در Cucumis sativus L.. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10(32), 1-15. doi: 10.30473/cb.2021.55580.1831
هانیه عابدین پور; ناد علی بابائیان جلودار; علی دهستانی کلاگر; قربانعلی نعمت زاده. "مطالعه تأثیر القاگرهای اسید سالیسیلیک و اسید آزلائیک بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و مولکولی در پاسخ به بیماری سفیدک داخلی در Cucumis sativus L.". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10, 32, 1400, 1-15. doi: 10.30473/cb.2021.55580.1831
عابدین پور, هانیه, بابائیان جلودار, ناد علی, دهستانی کلاگر, علی, نعمت زاده, قربانعلی. (1400). 'مطالعه تأثیر القاگرهای اسید سالیسیلیک و اسید آزلائیک بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و مولکولی در پاسخ به بیماری سفیدک داخلی در Cucumis sativus L.', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10(32), pp. 1-15. doi: 10.30473/cb.2021.55580.1831
عابدین پور, هانیه, بابائیان جلودار, ناد علی, دهستانی کلاگر, علی, نعمت زاده, قربانعلی. مطالعه تأثیر القاگرهای اسید سالیسیلیک و اسید آزلائیک بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و مولکولی در پاسخ به بیماری سفیدک داخلی در Cucumis sativus L.. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1400; 10(32): 1-15. doi: 10.30473/cb.2021.55580.1831


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب