موسوی, سید مرتضی, خواجوند خوشلی, افسانه, اسدی, جوانشیر, عبداله زاده, حسن. (1400). مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برخودشفقتی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10(37), 83-108. doi: 10.30473/hpj.2021.52616.4797
سید مرتضی موسوی; افسانه خواجوند خوشلی; جوانشیر اسدی; حسن عبداله زاده. "مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برخودشفقتی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10, 37, 1400, 83-108. doi: 10.30473/hpj.2021.52616.4797
موسوی, سید مرتضی, خواجوند خوشلی, افسانه, اسدی, جوانشیر, عبداله زاده, حسن. (1400). 'مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برخودشفقتی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10(37), pp. 83-108. doi: 10.30473/hpj.2021.52616.4797
موسوی, سید مرتضی, خواجوند خوشلی, افسانه, اسدی, جوانشیر, عبداله زاده, حسن. مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برخودشفقتی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1400; 10(37): 83-108. doi: 10.30473/hpj.2021.52616.4797


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب