علیپور, احمد, قنبری زرندی, زهرا, جدیدی محمدابادی, اکبر. (1400). نقش تشخیصی مدل خلق‌وخوی کلونینجر و تنظیم ‌شناختی‌هیجانی در تمیز افراد مصرف‌کننده دخانیات. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10(37), 127-140. doi: 10.30473/hpj.2021.45574.4340
احمد علیپور; زهرا قنبری زرندی; اکبر جدیدی محمدابادی. "نقش تشخیصی مدل خلق‌وخوی کلونینجر و تنظیم ‌شناختی‌هیجانی در تمیز افراد مصرف‌کننده دخانیات". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10, 37, 1400, 127-140. doi: 10.30473/hpj.2021.45574.4340
علیپور, احمد, قنبری زرندی, زهرا, جدیدی محمدابادی, اکبر. (1400). 'نقش تشخیصی مدل خلق‌وخوی کلونینجر و تنظیم ‌شناختی‌هیجانی در تمیز افراد مصرف‌کننده دخانیات', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10(37), pp. 127-140. doi: 10.30473/hpj.2021.45574.4340
علیپور, احمد, قنبری زرندی, زهرا, جدیدی محمدابادی, اکبر. نقش تشخیصی مدل خلق‌وخوی کلونینجر و تنظیم ‌شناختی‌هیجانی در تمیز افراد مصرف‌کننده دخانیات. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1400; 10(37): 127-140. doi: 10.30473/hpj.2021.45574.4340


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب