سلیمانی یان, مسلم, امینی, زلیخا. (1400). بررسی و تحلیل تکاپوهای ایل‌ مُکری در مناسبات و تحولات سیاسی دورة افشاریه و زندیه (1148-1210‌ق). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9(شماره دوم - پیاپی 18-بهارو تابستان 1400), 95-110. doi: 10.30473/lhst.2021.8050
مسلم سلیمانی یان; زلیخا امینی. "بررسی و تحلیل تکاپوهای ایل‌ مُکری در مناسبات و تحولات سیاسی دورة افشاریه و زندیه (1148-1210‌ق)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9, شماره دوم - پیاپی 18-بهارو تابستان 1400, 1400, 95-110. doi: 10.30473/lhst.2021.8050
سلیمانی یان, مسلم, امینی, زلیخا. (1400). 'بررسی و تحلیل تکاپوهای ایل‌ مُکری در مناسبات و تحولات سیاسی دورة افشاریه و زندیه (1148-1210‌ق)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9(شماره دوم - پیاپی 18-بهارو تابستان 1400), pp. 95-110. doi: 10.30473/lhst.2021.8050
سلیمانی یان, مسلم, امینی, زلیخا. بررسی و تحلیل تکاپوهای ایل‌ مُکری در مناسبات و تحولات سیاسی دورة افشاریه و زندیه (1148-1210‌ق). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1400; 9(شماره دوم - پیاپی 18-بهارو تابستان 1400): 95-110. doi: 10.30473/lhst.2021.8050


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب