حبیبی نژاد, رضا, خمسه, هایده, بحرانی پور, علی. (1400). نقش شرکت نفت انگلیس و ایران در شکل‌گیری ساختار فضایی ـ کالبدی شرکت شهر مسجدسلیمان (از آغاز کشف نفت تا نهضت ملی شدن صنعت نفت 1287-1330). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9(شماره دوم - پیاپی 18-بهارو تابستان 1400), 213-230. doi: 10.30473/lhst.2021.8056
رضا حبیبی نژاد; هایده خمسه; علی بحرانی پور. "نقش شرکت نفت انگلیس و ایران در شکل‌گیری ساختار فضایی ـ کالبدی شرکت شهر مسجدسلیمان (از آغاز کشف نفت تا نهضت ملی شدن صنعت نفت 1287-1330)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9, شماره دوم - پیاپی 18-بهارو تابستان 1400, 1400, 213-230. doi: 10.30473/lhst.2021.8056
حبیبی نژاد, رضا, خمسه, هایده, بحرانی پور, علی. (1400). 'نقش شرکت نفت انگلیس و ایران در شکل‌گیری ساختار فضایی ـ کالبدی شرکت شهر مسجدسلیمان (از آغاز کشف نفت تا نهضت ملی شدن صنعت نفت 1287-1330)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9(شماره دوم - پیاپی 18-بهارو تابستان 1400), pp. 213-230. doi: 10.30473/lhst.2021.8056
حبیبی نژاد, رضا, خمسه, هایده, بحرانی پور, علی. نقش شرکت نفت انگلیس و ایران در شکل‌گیری ساختار فضایی ـ کالبدی شرکت شهر مسجدسلیمان (از آغاز کشف نفت تا نهضت ملی شدن صنعت نفت 1287-1330). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1400; 9(شماره دوم - پیاپی 18-بهارو تابستان 1400): 213-230. doi: 10.30473/lhst.2021.8056


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب