آقازاده, ویدا, ابوالقاسمی, عباس, ضعیفی زاده, محمد, رضایی شریف, علی. (1400). مقایسه بیان ژن گیرنده های دوپامینرژیک به عنوان نشانگر مولکولی در بیماران افسرده عمده و افراد سالم. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7(25), 43-58. doi: 10.30473/clpsy.2020.55775.1572
ویدا آقازاده; عباس ابوالقاسمی; محمد ضعیفی زاده; علی رضایی شریف. "مقایسه بیان ژن گیرنده های دوپامینرژیک به عنوان نشانگر مولکولی در بیماران افسرده عمده و افراد سالم". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7, 25, 1400, 43-58. doi: 10.30473/clpsy.2020.55775.1572
آقازاده, ویدا, ابوالقاسمی, عباس, ضعیفی زاده, محمد, رضایی شریف, علی. (1400). 'مقایسه بیان ژن گیرنده های دوپامینرژیک به عنوان نشانگر مولکولی در بیماران افسرده عمده و افراد سالم', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7(25), pp. 43-58. doi: 10.30473/clpsy.2020.55775.1572
آقازاده, ویدا, ابوالقاسمی, عباس, ضعیفی زاده, محمد, رضایی شریف, علی. مقایسه بیان ژن گیرنده های دوپامینرژیک به عنوان نشانگر مولکولی در بیماران افسرده عمده و افراد سالم. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1400; 7(25): 43-58. doi: 10.30473/clpsy.2020.55775.1572


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب