بادکوبه هزاوه, احمد, رحیمدل میبدی, طیبه, ابوئی مهریزی, محمّدرضا. (1400). جایگاه علوم در یزد دوره آل مظفر با تأکید بر آثار تألیفی عالمان. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10(شماره اول - پیاپی 19- پاییز و زمستان 1400), 73-88. doi: 10.30473/lhst.2021.8528
احمد بادکوبه هزاوه; طیبه رحیمدل میبدی; محمّدرضا ابوئی مهریزی. "جایگاه علوم در یزد دوره آل مظفر با تأکید بر آثار تألیفی عالمان". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10, شماره اول - پیاپی 19- پاییز و زمستان 1400, 1400, 73-88. doi: 10.30473/lhst.2021.8528
بادکوبه هزاوه, احمد, رحیمدل میبدی, طیبه, ابوئی مهریزی, محمّدرضا. (1400). 'جایگاه علوم در یزد دوره آل مظفر با تأکید بر آثار تألیفی عالمان', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10(شماره اول - پیاپی 19- پاییز و زمستان 1400), pp. 73-88. doi: 10.30473/lhst.2021.8528
بادکوبه هزاوه, احمد, رحیمدل میبدی, طیبه, ابوئی مهریزی, محمّدرضا. جایگاه علوم در یزد دوره آل مظفر با تأکید بر آثار تألیفی عالمان. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1400; 10(شماره اول - پیاپی 19- پاییز و زمستان 1400): 73-88. doi: 10.30473/lhst.2021.8528


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب