جعفرنیا, فاطمه, عزیزنژاد, محمد. (1400). مناسبات ابراهیم‌خلیل‌خان جوانشیر قراباغی با حکومت قاجاریه. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10(شماره اول - پیاپی 19- پاییز و زمستان 1400), 107-126. doi: 10.30473/lhst.2021.8541
فاطمه جعفرنیا; محمد عزیزنژاد. "مناسبات ابراهیم‌خلیل‌خان جوانشیر قراباغی با حکومت قاجاریه". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10, شماره اول - پیاپی 19- پاییز و زمستان 1400, 1400, 107-126. doi: 10.30473/lhst.2021.8541
جعفرنیا, فاطمه, عزیزنژاد, محمد. (1400). 'مناسبات ابراهیم‌خلیل‌خان جوانشیر قراباغی با حکومت قاجاریه', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10(شماره اول - پیاپی 19- پاییز و زمستان 1400), pp. 107-126. doi: 10.30473/lhst.2021.8541
جعفرنیا, فاطمه, عزیزنژاد, محمد. مناسبات ابراهیم‌خلیل‌خان جوانشیر قراباغی با حکومت قاجاریه. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1400; 10(شماره اول - پیاپی 19- پاییز و زمستان 1400): 107-126. doi: 10.30473/lhst.2021.8541


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب