موسوی دالینی, جواد, عابدی خواه, ضرغام, رنجبر, محمد علی. (1400). بررسی نقش و جایگاه ایل‌کرایی در تحولات سیاسی نظامی کهگیلویه از دورة صفویه تا پایان دورة زندیه (907-1209ق). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10(شماره اول - پیاپی 19- پاییز و زمستان 1400), 89-106. doi: 10.30473/lhst.2021.8543
جواد موسوی دالینی; ضرغام عابدی خواه; محمد علی رنجبر. "بررسی نقش و جایگاه ایل‌کرایی در تحولات سیاسی نظامی کهگیلویه از دورة صفویه تا پایان دورة زندیه (907-1209ق)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10, شماره اول - پیاپی 19- پاییز و زمستان 1400, 1400, 89-106. doi: 10.30473/lhst.2021.8543
موسوی دالینی, جواد, عابدی خواه, ضرغام, رنجبر, محمد علی. (1400). 'بررسی نقش و جایگاه ایل‌کرایی در تحولات سیاسی نظامی کهگیلویه از دورة صفویه تا پایان دورة زندیه (907-1209ق)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10(شماره اول - پیاپی 19- پاییز و زمستان 1400), pp. 89-106. doi: 10.30473/lhst.2021.8543
موسوی دالینی, جواد, عابدی خواه, ضرغام, رنجبر, محمد علی. بررسی نقش و جایگاه ایل‌کرایی در تحولات سیاسی نظامی کهگیلویه از دورة صفویه تا پایان دورة زندیه (907-1209ق). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1400; 10(شماره اول - پیاپی 19- پاییز و زمستان 1400): 89-106. doi: 10.30473/lhst.2021.8543


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب