صادقی گندمانی, مقصودعلی, کارگر جهرمی, وحید, جان احمدی, فاطمه. (1400). مناسبات حکومت و دودمان‌های محلی شیراز عصر ناصری و تأثیر آن بر جامعه ‌شهری. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10(شماره اول - پیاپی 19- پاییز و زمستان 1400), 143-160. doi: 10.30473/lhst.2021.8545
مقصودعلی صادقی گندمانی; وحید کارگر جهرمی; فاطمه جان احمدی. "مناسبات حکومت و دودمان‌های محلی شیراز عصر ناصری و تأثیر آن بر جامعه ‌شهری". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10, شماره اول - پیاپی 19- پاییز و زمستان 1400, 1400, 143-160. doi: 10.30473/lhst.2021.8545
صادقی گندمانی, مقصودعلی, کارگر جهرمی, وحید, جان احمدی, فاطمه. (1400). 'مناسبات حکومت و دودمان‌های محلی شیراز عصر ناصری و تأثیر آن بر جامعه ‌شهری', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10(شماره اول - پیاپی 19- پاییز و زمستان 1400), pp. 143-160. doi: 10.30473/lhst.2021.8545
صادقی گندمانی, مقصودعلی, کارگر جهرمی, وحید, جان احمدی, فاطمه. مناسبات حکومت و دودمان‌های محلی شیراز عصر ناصری و تأثیر آن بر جامعه ‌شهری. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1400; 10(شماره اول - پیاپی 19- پاییز و زمستان 1400): 143-160. doi: 10.30473/lhst.2021.8545


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب