قربانزاده, زهرا, کاظمی‌الموتی, مهربانو, پورهنگ, لیلا, موسوی پاکزاد, سید محمد, معتمد, الهه, ماپار, مونا, عبادی, علی اکبر, غفاری, محمدرضا, حسینی سالکده, قاسم, قره‌یاضی, بهزاد, محسن پور, مطهره. (1400). شناسایی و مطالعه ژن DRO1 در برنج رقم هاشمی و انتقال همزمان آن با ژن OsCKX4 به‌منظور مهندسی ریشه. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11(36), 49-62. doi: 10.30473/cb.2022.62378.1866
زهرا قربانزاده; مهربانو کاظمی‌الموتی; لیلا پورهنگ; سید محمد موسوی پاکزاد; الهه معتمد; مونا ماپار; علی اکبر عبادی; محمدرضا غفاری; قاسم حسینی سالکده; بهزاد قره‌یاضی; مطهره محسن پور. "شناسایی و مطالعه ژن DRO1 در برنج رقم هاشمی و انتقال همزمان آن با ژن OsCKX4 به‌منظور مهندسی ریشه". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11, 36, 1400, 49-62. doi: 10.30473/cb.2022.62378.1866
قربانزاده, زهرا, کاظمی‌الموتی, مهربانو, پورهنگ, لیلا, موسوی پاکزاد, سید محمد, معتمد, الهه, ماپار, مونا, عبادی, علی اکبر, غفاری, محمدرضا, حسینی سالکده, قاسم, قره‌یاضی, بهزاد, محسن پور, مطهره. (1400). 'شناسایی و مطالعه ژن DRO1 در برنج رقم هاشمی و انتقال همزمان آن با ژن OsCKX4 به‌منظور مهندسی ریشه', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11(36), pp. 49-62. doi: 10.30473/cb.2022.62378.1866
قربانزاده, زهرا, کاظمی‌الموتی, مهربانو, پورهنگ, لیلا, موسوی پاکزاد, سید محمد, معتمد, الهه, ماپار, مونا, عبادی, علی اکبر, غفاری, محمدرضا, حسینی سالکده, قاسم, قره‌یاضی, بهزاد, محسن پور, مطهره. شناسایی و مطالعه ژن DRO1 در برنج رقم هاشمی و انتقال همزمان آن با ژن OsCKX4 به‌منظور مهندسی ریشه. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1400; 11(36): 49-62. doi: 10.30473/cb.2022.62378.1866


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب