شریفی طاسکوه, رفعت اله, علی صوفی, علی رضا, شورمیج, محمد. (1401). مطالعات تاریخی آموزش وپرورش گیلان با تأکید بر وضعیت تاریخی مدرسه شاهپور رشت در عصر پهلوی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10(شماره اول - پیاپی 19- پاییز و زمستان 1400), 195-212. doi: 10.30473/lhst.2022.8638
رفعت اله شریفی طاسکوه; علی رضا علی صوفی; محمد شورمیج. "مطالعات تاریخی آموزش وپرورش گیلان با تأکید بر وضعیت تاریخی مدرسه شاهپور رشت در عصر پهلوی". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10, شماره اول - پیاپی 19- پاییز و زمستان 1400, 1401, 195-212. doi: 10.30473/lhst.2022.8638
شریفی طاسکوه, رفعت اله, علی صوفی, علی رضا, شورمیج, محمد. (1401). 'مطالعات تاریخی آموزش وپرورش گیلان با تأکید بر وضعیت تاریخی مدرسه شاهپور رشت در عصر پهلوی', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10(شماره اول - پیاپی 19- پاییز و زمستان 1400), pp. 195-212. doi: 10.30473/lhst.2022.8638
شریفی طاسکوه, رفعت اله, علی صوفی, علی رضا, شورمیج, محمد. مطالعات تاریخی آموزش وپرورش گیلان با تأکید بر وضعیت تاریخی مدرسه شاهپور رشت در عصر پهلوی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1401; 10(شماره اول - پیاپی 19- پاییز و زمستان 1400): 195-212. doi: 10.30473/lhst.2022.8638


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب