خبازثابت, سرور, پولادی ریشهری, علی, کیخسروانی, مولود, بحرانی, محمد رضا. (1401). مدل ساختاری روابط بین گرایش به جراحی زیبایی با طرحواره های ناسازگار اولیه و گرایش به مد با میانجی گری تنظیم شناختی هیجان در زنان متقاضی جراحی زیبایی شهر بوشهر. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11(21), 147-160. doi: 10.30473/sc.2022.60813.2715
سرور خبازثابت; علی پولادی ریشهری; مولود کیخسروانی; محمد رضا بحرانی. "مدل ساختاری روابط بین گرایش به جراحی زیبایی با طرحواره های ناسازگار اولیه و گرایش به مد با میانجی گری تنظیم شناختی هیجان در زنان متقاضی جراحی زیبایی شهر بوشهر". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11, 21, 1401, 147-160. doi: 10.30473/sc.2022.60813.2715
خبازثابت, سرور, پولادی ریشهری, علی, کیخسروانی, مولود, بحرانی, محمد رضا. (1401). 'مدل ساختاری روابط بین گرایش به جراحی زیبایی با طرحواره های ناسازگار اولیه و گرایش به مد با میانجی گری تنظیم شناختی هیجان در زنان متقاضی جراحی زیبایی شهر بوشهر', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11(21), pp. 147-160. doi: 10.30473/sc.2022.60813.2715
خبازثابت, سرور, پولادی ریشهری, علی, کیخسروانی, مولود, بحرانی, محمد رضا. مدل ساختاری روابط بین گرایش به جراحی زیبایی با طرحواره های ناسازگار اولیه و گرایش به مد با میانجی گری تنظیم شناختی هیجان در زنان متقاضی جراحی زیبایی شهر بوشهر. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1401; 11(21): 147-160. doi: 10.30473/sc.2022.60813.2715


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب