جولاده رودبار, آرش, حسین رحیمی, نگار, چراغی, درسا. (1401). شناسایی و بررسی جایگاه آرایه‌شناسی ‏اعضای خانواده‎ ‎گورخرماهیان ‏Aphaniidae‏ ‏در حوضه اصفهان‎ ‎و سیرجان با استفاده از ‏ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز ‏I. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11(2), 43-53. doi: 10.30473/eab.2023.60987.1850
آرش جولاده رودبار; نگار حسین رحیمی; درسا چراغی. "شناسایی و بررسی جایگاه آرایه‌شناسی ‏اعضای خانواده‎ ‎گورخرماهیان ‏Aphaniidae‏ ‏در حوضه اصفهان‎ ‎و سیرجان با استفاده از ‏ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز ‏I". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11, 2, 1401, 43-53. doi: 10.30473/eab.2023.60987.1850
جولاده رودبار, آرش, حسین رحیمی, نگار, چراغی, درسا. (1401). 'شناسایی و بررسی جایگاه آرایه‌شناسی ‏اعضای خانواده‎ ‎گورخرماهیان ‏Aphaniidae‏ ‏در حوضه اصفهان‎ ‎و سیرجان با استفاده از ‏ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز ‏I', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11(2), pp. 43-53. doi: 10.30473/eab.2023.60987.1850
جولاده رودبار, آرش, حسین رحیمی, نگار, چراغی, درسا. شناسایی و بررسی جایگاه آرایه‌شناسی ‏اعضای خانواده‎ ‎گورخرماهیان ‏Aphaniidae‏ ‏در حوضه اصفهان‎ ‎و سیرجان با استفاده از ‏ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز ‏I. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1401; 11(2): 43-53. doi: 10.30473/eab.2023.60987.1850


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب