تجاره, سارا سادات, حبیب, فرح, کامران کسمایی, حدیثه. (1401). تدوین مدل مفهومی ارزیابی کیفی پوسته‌های ساختمانی با رویکرد زیست‌تقلیدی جهت بهبود اکولوژی شهری ، مطالعه موردی: اقامتگاه بارین اسکی شمیرانات. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, (), 1-18. doi: 10.30473/grup.2022.58055.2604
سارا سادات تجاره; فرح حبیب; حدیثه کامران کسمایی. "تدوین مدل مفهومی ارزیابی کیفی پوسته‌های ساختمانی با رویکرد زیست‌تقلیدی جهت بهبود اکولوژی شهری ، مطالعه موردی: اقامتگاه بارین اسکی شمیرانات". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, , , 1401, 1-18. doi: 10.30473/grup.2022.58055.2604
تجاره, سارا سادات, حبیب, فرح, کامران کسمایی, حدیثه. (1401). 'تدوین مدل مفهومی ارزیابی کیفی پوسته‌های ساختمانی با رویکرد زیست‌تقلیدی جهت بهبود اکولوژی شهری ، مطالعه موردی: اقامتگاه بارین اسکی شمیرانات', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, (), pp. 1-18. doi: 10.30473/grup.2022.58055.2604
تجاره, سارا سادات, حبیب, فرح, کامران کسمایی, حدیثه. تدوین مدل مفهومی ارزیابی کیفی پوسته‌های ساختمانی با رویکرد زیست‌تقلیدی جهت بهبود اکولوژی شهری ، مطالعه موردی: اقامتگاه بارین اسکی شمیرانات. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1401; (): 1-18. doi: 10.30473/grup.2022.58055.2604


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب