سلیمی, ابتهاج, زندیه, حسن, صمدی وند, منوچهر, قره داغی, معصومه. (1401). فراز و فرود هجدهمین دوره انتخابات مجلس شورای ملی در حوزه کرمانشاه (1335-1332ش). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10(شماره دوم - پیاپی20- بهار و تابستان 1401), 73-90. doi: 10.30473/lhst.2023.9528
ابتهاج سلیمی; حسن زندیه; منوچهر صمدی وند; معصومه قره داغی. "فراز و فرود هجدهمین دوره انتخابات مجلس شورای ملی در حوزه کرمانشاه (1335-1332ش)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10, شماره دوم - پیاپی20- بهار و تابستان 1401, 1401, 73-90. doi: 10.30473/lhst.2023.9528
سلیمی, ابتهاج, زندیه, حسن, صمدی وند, منوچهر, قره داغی, معصومه. (1401). 'فراز و فرود هجدهمین دوره انتخابات مجلس شورای ملی در حوزه کرمانشاه (1335-1332ش)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10(شماره دوم - پیاپی20- بهار و تابستان 1401), pp. 73-90. doi: 10.30473/lhst.2023.9528
سلیمی, ابتهاج, زندیه, حسن, صمدی وند, منوچهر, قره داغی, معصومه. فراز و فرود هجدهمین دوره انتخابات مجلس شورای ملی در حوزه کرمانشاه (1335-1332ش). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1401; 10(شماره دوم - پیاپی20- بهار و تابستان 1401): 73-90. doi: 10.30473/lhst.2023.9528


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب