فرجی, عبدالله, عساکره, حسین, میرموسوی, سید حسین, مطلبی‌زاد, سلماز. (1401). ارزیابی تأثیرات شهرنشینی بر تغییرات فراسنج‌های دمایی (دمای حداقل و حداکثر) در نقاط شهری، پژوهش مورد ی: شمال‌غرب ایران. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 13(شماره 4 (پیاپی 29)), 53-74. doi: 10.30473/grup.2020.46858.2373
عبدالله فرجی; حسین عساکره; سید حسین میرموسوی; سلماز مطلبی‌زاد. "ارزیابی تأثیرات شهرنشینی بر تغییرات فراسنج‌های دمایی (دمای حداقل و حداکثر) در نقاط شهری، پژوهش مورد ی: شمال‌غرب ایران". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 13, شماره 4 (پیاپی 29), 1401, 53-74. doi: 10.30473/grup.2020.46858.2373
فرجی, عبدالله, عساکره, حسین, میرموسوی, سید حسین, مطلبی‌زاد, سلماز. (1401). 'ارزیابی تأثیرات شهرنشینی بر تغییرات فراسنج‌های دمایی (دمای حداقل و حداکثر) در نقاط شهری، پژوهش مورد ی: شمال‌غرب ایران', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 13(شماره 4 (پیاپی 29)), pp. 53-74. doi: 10.30473/grup.2020.46858.2373
فرجی, عبدالله, عساکره, حسین, میرموسوی, سید حسین, مطلبی‌زاد, سلماز. ارزیابی تأثیرات شهرنشینی بر تغییرات فراسنج‌های دمایی (دمای حداقل و حداکثر) در نقاط شهری، پژوهش مورد ی: شمال‌غرب ایران. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1401; 13(شماره 4 (پیاپی 29)): 53-74. doi: 10.30473/grup.2020.46858.2373


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب