جهان بینی, علی, کاظمی شیشوان, مهروش, خوشنویس, احمد میرزا کوچک, عبداله زاده طرف, اکبر. (1403). نگرش ساکنین مجتمع های مسکونی در خصوص امکان تعاملات اجتماعی در مجتمع های مسکونی شهر تبریز (مطالعه موردی: ﻣﺠﺘﻤﻊ های ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ گل نرگس، برج زمرد، شهید چمران، فجر ائل گلی تبریز). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 15(شماره 2 (پیاپی 35)), -. doi: 10.30473/grup.2023.63253.2689
علی جهان بینی; مهروش کاظمی شیشوان; احمد میرزا کوچک خوشنویس; اکبر عبداله زاده طرف. "نگرش ساکنین مجتمع های مسکونی در خصوص امکان تعاملات اجتماعی در مجتمع های مسکونی شهر تبریز (مطالعه موردی: ﻣﺠﺘﻤﻊ های ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ گل نرگس، برج زمرد، شهید چمران، فجر ائل گلی تبریز)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 15, شماره 2 (پیاپی 35), 1403, -. doi: 10.30473/grup.2023.63253.2689
جهان بینی, علی, کاظمی شیشوان, مهروش, خوشنویس, احمد میرزا کوچک, عبداله زاده طرف, اکبر. (1403). 'نگرش ساکنین مجتمع های مسکونی در خصوص امکان تعاملات اجتماعی در مجتمع های مسکونی شهر تبریز (مطالعه موردی: ﻣﺠﺘﻤﻊ های ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ گل نرگس، برج زمرد، شهید چمران، فجر ائل گلی تبریز)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 15(شماره 2 (پیاپی 35)), pp. -. doi: 10.30473/grup.2023.63253.2689
جهان بینی, علی, کاظمی شیشوان, مهروش, خوشنویس, احمد میرزا کوچک, عبداله زاده طرف, اکبر. نگرش ساکنین مجتمع های مسکونی در خصوص امکان تعاملات اجتماعی در مجتمع های مسکونی شهر تبریز (مطالعه موردی: ﻣﺠﺘﻤﻊ های ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ گل نرگس، برج زمرد، شهید چمران، فجر ائل گلی تبریز). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1403; 15(شماره 2 (پیاپی 35)): -. doi: 10.30473/grup.2023.63253.2689


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب