کرمی, زهرا, یزدانفر, سید عباس, حسینی, سید باقر, نوروزیان ملکی, سعید. (1402). مطالعه عوامل مؤثر بر افزایش جذابیت بصری در منظر روزانه، پژوهش موردی: محله گلابدره تهران. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 14(شماره 2 (پیاپی 31)), 37-50. doi: 10.30473/grup.2022.53177.2523
زهرا کرمی; سید عباس یزدانفر; سید باقر حسینی; سعید نوروزیان ملکی. "مطالعه عوامل مؤثر بر افزایش جذابیت بصری در منظر روزانه، پژوهش موردی: محله گلابدره تهران". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 14, شماره 2 (پیاپی 31), 1402, 37-50. doi: 10.30473/grup.2022.53177.2523
کرمی, زهرا, یزدانفر, سید عباس, حسینی, سید باقر, نوروزیان ملکی, سعید. (1402). 'مطالعه عوامل مؤثر بر افزایش جذابیت بصری در منظر روزانه، پژوهش موردی: محله گلابدره تهران', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 14(شماره 2 (پیاپی 31)), pp. 37-50. doi: 10.30473/grup.2022.53177.2523
کرمی, زهرا, یزدانفر, سید عباس, حسینی, سید باقر, نوروزیان ملکی, سعید. مطالعه عوامل مؤثر بر افزایش جذابیت بصری در منظر روزانه، پژوهش موردی: محله گلابدره تهران. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1402; 14(شماره 2 (پیاپی 31)): 37-50. doi: 10.30473/grup.2022.53177.2523


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب