فروزان فر, فرزانه, جبل عاملی, شیدا, سلطانی زاده, محمد, امامی, سیدمحمدحسن, انصاری شهیدی, مجتبی. (1402). مدل پیش‌بینی سازگاری روانی - اجتماعی با بیماری بر اساس رفتارهای ارتقادهنده سلامت با میانجی‌گری شفقت به خود در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 12(45), 163-179. doi: 10.30473/hpj.2023.62915.5479
فرزانه فروزان فر; شیدا جبل عاملی; محمد سلطانی زاده; سیدمحمدحسن امامی; مجتبی انصاری شهیدی. "مدل پیش‌بینی سازگاری روانی - اجتماعی با بیماری بر اساس رفتارهای ارتقادهنده سلامت با میانجی‌گری شفقت به خود در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 12, 45, 1402, 163-179. doi: 10.30473/hpj.2023.62915.5479
فروزان فر, فرزانه, جبل عاملی, شیدا, سلطانی زاده, محمد, امامی, سیدمحمدحسن, انصاری شهیدی, مجتبی. (1402). 'مدل پیش‌بینی سازگاری روانی - اجتماعی با بیماری بر اساس رفتارهای ارتقادهنده سلامت با میانجی‌گری شفقت به خود در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 12(45), pp. 163-179. doi: 10.30473/hpj.2023.62915.5479
فروزان فر, فرزانه, جبل عاملی, شیدا, سلطانی زاده, محمد, امامی, سیدمحمدحسن, انصاری شهیدی, مجتبی. مدل پیش‌بینی سازگاری روانی - اجتماعی با بیماری بر اساس رفتارهای ارتقادهنده سلامت با میانجی‌گری شفقت به خود در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1402; 12(45): 163-179. doi: 10.30473/hpj.2023.62915.5479


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب