دشتی زاده, زهرا, حقیرابراهیم آبادی, عبدالرسول, منفرد, اعظم, میرشکرایی, احمد, حیدری, ثمانه. (1401). بررسی کمی و کیفی ترکیبات فنولی و ارزیابی اثر ضد اکسیدان عصاره برگ و گل گیاه Echium italicum L. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(1), 97-118.
زهرا دشتی زاده; عبدالرسول حقیرابراهیم آبادی; اعظم منفرد; احمد میرشکرایی; ثمانه حیدری. "بررسی کمی و کیفی ترکیبات فنولی و ارزیابی اثر ضد اکسیدان عصاره برگ و گل گیاه Echium italicum L". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1, 1, 1401, 97-118.
دشتی زاده, زهرا, حقیرابراهیم آبادی, عبدالرسول, منفرد, اعظم, میرشکرایی, احمد, حیدری, ثمانه. (1401). 'بررسی کمی و کیفی ترکیبات فنولی و ارزیابی اثر ضد اکسیدان عصاره برگ و گل گیاه Echium italicum L', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(1), pp. 97-118.
دشتی زاده, زهرا, حقیرابراهیم آبادی, عبدالرسول, منفرد, اعظم, میرشکرایی, احمد, حیدری, ثمانه. بررسی کمی و کیفی ترکیبات فنولی و ارزیابی اثر ضد اکسیدان عصاره برگ و گل گیاه Echium italicum L. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1401; 1(1): 97-118.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب