1.

تجربۀ آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی ایران: فراتحلیل اثربخشی آموزش الکترونیکی در مقایسه با آموزش حضوری

صفحه 9-24
محمد شریفی؛ جلیل فتح آبادی؛ امید شکری؛ شهلا پاکدامن

2.

اثربخشی آموزش با رویکرد ساختن‌گرایی شناختی بر یادگیری، یادداری دانش‌آموزان پایه‌ی ششم ابتدایی در درس ریاضی

صفحه 25-34
شهناز سلیمانی؛ امینه احمدی؛ قدسی احقر

3.

مشخصه های روان‌سنجی نسخة فارسی پرسشنامة کفایت و مهارت‌های هیجانی در دانشجویان

صفحه 35-46
علی خدایی؛ حسین زارع

4.

مرور نظام‌مند عوامل مؤثر در سنجش مدارس اثربخش دورۀ ابتدایی

صفحه 47-58
سارا پیرحیاتی؛ کیوان صالحی؛ ولی اله فرزاد؛ علی مقدم زاده؛ رضوان حکیم زاده

5.

نقش ابعاد چشم انداز زمان و عوامل شخصیتی در اهمال کاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه یزد

صفحه 59-68
کاظم برزگر بفرویی؛ مروارید عارف منش

6.

ویژگی‌های روانسنجی‌مقیاس یادگیری مادام‌العمر در بین دانشجویان دانشگاه سمنان

صفحه 69-78
فاطمه گیاهی؛ علی محمد رضایی؛ فرحناز کیان ارثی

7.

ارزیابی چالش های اسلامی شدن سیستم های آموزشی

صفحه 79-91
جعفر ترک زاده؛ سیدجواد هاشمی؛ رحمت اله مرزوقی؛ جعفر جهانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب