1.

تحلیل آثار عبور عوامل اقتصاد کلان از نرخ تورم در اقتصاد ایران: کاربردی از الگوهای غیرخطی و نامتقارن

صفحه 15-32
زهرا شریف؛ مسعود نونژاد؛ علی حقیقت؛ مهرزاد ابراهیمی

2.

مدلسازی اثرات اقتصادی و رفاهی گسترش بخش سلامت و کاهش بیماری در ایران (رویکرد CGE)

صفحه 33-50
احسان طاهری؛ حسین صادقی؛ لطفعلی عاقلی؛ علیرضا ناصری

3.

اثر بی‌ثباتی تورمی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری ایران: رویکرد غیرخطی

صفحه 51-64
هانا ابوالحسن بیگی؛ علیرضا کازرونی؛ محمد مهدی برقی اسگویی؛ حسین اصغرپور

4.

شناسایی و ارزیابی مؤلفه‌های نظام مالیاتی سازگار با توسعه اقتصادی کشور با استفاده از روش ترکیبی دلفی و تصمیم‌گیری چند معیاره

صفحه 65-86
کیومرث امیری؛ علی اصغر انواری رستمی؛ مهرداد قنبری؛ بابک جمشیدی نوید

5.

مطالعه اثر شوک مخارج دولت بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران و کشورهای منتخب منا از طریق برآورد ضریب فزاینده مخارج دولت

صفحه 87-110
مهناز حسین پور؛ کامبیز هژبر کیانی؛ فاطمه زندی؛ علی دهقانی؛ خلیل سعیدی

6.

رانت منابع طبیعی و کارآفرینیِ ضرورت یا فرصت

صفحه 111-124
هدی زبیری؛ مانی موتمنی؛ عاطفه رئیسی

7.

اثر نااطمینانی تورم و متغیرهای کلان اقتصادی بر قیمت مسکن در ایران

صفحه 125-136
احمد علی اسدپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب