1.

بررسی تأثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی و هدف‌گذاری تورمی

صفحه 15-28
منصور خلیلی عراقی؛ سجاد برخورداری؛ امین گلوانی

2.

تحلیل عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی در ایران در چارچوب دیدگاه‌های توماس پیکتی: رویکرد خودتوضیح برداری ساختاری

صفحه 29-54
علی سرخوش سرا؛ خدیجه نصراللهی؛ کریم آذربایجانی؛ رسول بخشی دستجردی

3.

بررسی اثر ثبات سیاسی و دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی: رویکرد پانل پویا (SYS-GMM)

صفحه 55-74
علیرضا کازرونی؛ حسین اصغرپور؛ مریم نفیسی مقدم

4.

تأثیر مخارج دولت و حجم اعتبارات بانکی با لحاظ سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی در قالب یک مدل DSGE (مطالعه موردی ایران)

صفحه 75-92
جواد خلیل زاده؛ حسن حیدری؛ سحر بشیری

5.

بررسی تأثیر شوک‌های پایه پولی و درآمدهای نفتی دولت بر اقتصاد ایران با استفاده از تکنیک مدلسازی تعادل عمومی پویای تصادفی

صفحه 93-112
علی محمدی پور؛ علی سلمان پور زنوز؛ سید فخرالدین فخرحسینی

6.

اثر نزاع‌های داخلی و خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه

صفحه 113-132
محمدشریف کریمی؛ مریم حیدریان؛ معصومه دورباش

7.

رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه صنعتی: مطالعه موردی استان لرستان

صفحه 133-148
کاوه درخشانی درآبی؛ یوسف محنت فر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب