1.

بررسی تطبیقی استعاره‌های مفهومی در تحلیل جهان بینی شهریار در اشعار ترکی آذری و فارسی

صفحه 21-11
محمد رضا احمدخانی؛ حوریه شقاقی

2.

مجاز عقلی یا حقیقت ادعایی؟ (تأمّلی در عنصر زیبایی‌بخش تشخیص)

صفحه 36-23
حافظ حاتمی

3.

تطبیق سوررئالیسم غربی و مؤلّفه‌های مشابه در اشعار نادر نادرپور

صفحه 47-37
حسنعلی دانشور؛ سپیده سپهری؛ علی عین علی لو

4.

بررسی شباهت ها و تفاوت های مباحث علم قافیه در شعر فارسی و عربی

صفحه 62-49
هاله رعایی؛ محمّدصادق بصیری؛ عنایت الله شریف پور

5.

واکاوی الگوهای نظامند هنجار گریزی «معنایی» در هشت کتاب (مطالعۀ موردی : سهراب سپهری )

صفحه 76-63
مهدی شریفیان

6.

آیرونی و کنایه های طنزآمیز در رمان پرندۀ من نوشتۀ فریبا وفی

صفحه 86-77
سوری صادقی لیمنجوبی؛ دره دادجوی توکلی

7.

تحلیل کاربرد جامعه‌شناختی انواع آیرونی در مصیبت‌نامۀ عطّار نیشابوری

صفحه 102-87
کامیار صیدی؛ حسن سلطانی کوهبنانی

8.

تأملی در استعاره‌ جمع

صفحه 112-103
حمید طاهری

9.

جایگاه لفظ و معنی در غزلیات بیدل با رویکرد بلاغی

صفحه 122-113
نعیمه طلوعی اشلقی؛ رضا فهیمی؛ منیژه فلاحی

10.

عوامل انسجام واژگانی در شعر نو

صفحه 135-123
ناهید طهرانی ثابت

11.

کارکرد استعاره در شعر خاقانی بر اساس نظریه زبان شناسی شناختی (لیکاف و جانسون)

صفحه 148-137
وحید علی بیگی؛ محمدامیر عبیدی نیا؛ علیرضا مظفری

12.

بررسی مایگان و شگردهای زبانی و بلاغی "حرف اضافه" رضا رفیع

صفحه 215-196
بتول مهدوی؛ مهشید روحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب