1.

بررسی اثرات رفاهی تنوع در واردات کشور ایران

صفحه 7-18
مریم خلیلی اصل؛ سعید راسخی؛ سمیه شاه حسینی

2.

ارزیابی تاثیر تنظیم قیمتی بازار انرژی بر میزان تقاضای انرژی: رویکرد رگرسیون کوانتایل

صفحه 19-38
فرناز فروتن؛ جمشید پژویان؛ فرهاد غفاری

3.

ساختار بازار و شرایط رقابتی در سیستم بانکی ایران

صفحه 39-54
مهرزاد ابراهیمی؛ فاطمه پنداشته

4.

تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر صادرات زیربخش‌های صنعتی ایران

صفحه 55-68
محسن پورعبادالهان کویچ؛ حسین پناهی؛ لیلا جوادزاده

5.

تغییر جغرافیا و ساختار صنایع غذایی جهان ‌و ارتقای جایگاه ایران

صفحه 69-86
میرعبداله حسینی؛ منوچهر شاهمرادی‌فرد؛ رامین رادفرد

6.

طبقه‌بندی صنایع خودمختار، پیوندی، مستقل و وابسته در اقتصاد ایران: کاربرد مدل تلفیقی مدل‌سازی ساختاری-تفسیری و جدول داده-ستانده

صفحه 87-100
مهدی قائمی اصل؛ سجاد رجبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب