1.

بررسی شبیه‌سازی اندرکنش لیزرهای فمتوثانیه با نانو خوشه‌های گاز نئون

صفحه 9-18
حبیب خلیل پور؛ حسین غفوریان

2.

مطالعۀ ساختار الکترونی و ویژگی‌های مغناطیسی ترکیب هسلر Co2TaGa

صفحه 19-26
سیدمجتبی علوی صدر؛ زهره دادی گیو

3.

سنتز RGO/SiO2 و RGO/SiO2/Fe3O4: بررسی خواص ساختاری، مغناطیسی و عملکرد فوتوکاتالیستی آن در تخریب رنگ متیل نارنجی

صفحه 27-34
فاطمه ابراهیمی تزنگی؛ سیده هدی حکمت آرا؛ جمیله سیدیزدی

4.

اثرهای برهم‌کنشی محیط احاطه کنندة مولکول بر روی ویژگی‌های نوری غیرخطی مرتبة سوم

صفحه 35-40
مهسا خادم صدیق

5.

بررسی ویژگی فوتوکاتالیستی نانوساختار دی سولفید مولیبدن آلاییده شده با مس

صفحه 41-50
فاطمه شرفی؛ پروانه ایرانمنش

6.

بررسی ویژگی‌های اپتیکی نانوذرات فلزی بیضوی شکل در مقیاس و محیط‌های دی الکتریک متفاوت

صفحه 51-62
مجید ابراهیم زاده؛ معصومه سالکی

7.

شبیه سازی دروازه منطقی مخابراتی OR با بلور فوتونی دو بعدی

صفحه 63-74
مهدی پزشکیان؛ حسین شاهمیرزایی

8.

بررسی اثر محو شدگی پاسخ کالریمتر تداخل‌سنجی تمام‌نگاری به روش حل عددی

صفحه 75-80
امیرمحمد بیگ زاده؛ محمدرضا با سعادت؛ محمدرضا رشیدیان وزیری

9.

بررسی ساختار الکترونی، خواص مغناطیسی و اپتیکی ترکیب تمام‌هویسلر Cr2ScSb

صفحه 81-88
فاطمه کرمی

10.

سنتز و مشخصه‌یابی فوتوکاتالیست مغناطیسی (Fe3O4-rGO-TiO2 (GTF

صفحه 89-95
نازنین مروت نژاد؛ سیده هدی حکمت آرا؛ جمیله سیدیزدی

11.

بررسی خواص الکترونی، مغناطیسی و اپتیکی آلیاژ نیم-هویسلر PtFeBi و سطوح (001) آن به روش نظریه تابعی چگالی

صفحه 97-104
حامد رضازاده؛ محمد رضا حنطه زاده؛ آرش بوچانی

12.

بررسی مدهای نقص در بلور فوتونی سه لایه ای یک بعدی متقارن

صفحه 105-113
مرضیه دادخواه؛ تورج غفاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب