1.

ارائه الگوی پیاده‌سازی اینترنت انرژی در سازمان‌های دولتی کشور با رویکرد تحلیل گزینه‌های استراتژیک و نگاشت علی

صفحه 11-24
آرش حبیبی؛ مریم احمدی فرد

2.

بررسی سطح سواد اطلاعاتی پرستاران جهت ارائه کارآمد مراقبت مبتنی بر شواهد در بیمارستان‌های آموزشی شهر بوشهر در سال 1397

صفحه 25-40
عبدالرسول خسروی؛ عاطفه اسفندیاری؛ سیده زهرا میرتقی

3.

سنجش عوامل مؤثر بر اشتراک دانش کارکنان آرشیو ملی ایران

صفحه 41-56
آزیتا مالمیر؛ مریم سلامی

4.

سنجش میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشجویان تحصیلات تکمیلی مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

صفحه 57-68
سعید ملک‌محمدی؛ محسن حاجی زین العابدینی

5.

نقش سرمایه اجتماعی در توسعه یادگیری دوسوتوانی و انتقال دانش (مورد مطالعه: اعضای هیئت‌علمی دانشگاه ‌آزاد اسلامی و پیام نور)

صفحه 69-80
سلیمان احمدزاده؛ محمد عثمانی؛ شهناز اسماعیل‌زاده

6.

شناسایی نقش سبک‌های تفکر کارکنان نهادهای کتابخانه‌های عمومی ایران در ارتباط با ویژگی‌های کارآفرینی

صفحه 81-90
ثنـــــا صفـــری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب