1.

جایگاه قاعده الواحد در آراء محقق اصفهانی(ره)

صفحه 11-21
مریم اردشیر لاریجانی (نویسنده مسئول)؛ روح الله فروغی

2.

بازخوانی معاد جسمانی در پرتوی وحدت شخصی وجود در حکمت صدرایی

صفحه 23-37
حجت اسعدی؛ وحیده فخار نوغانی

3.

نگاهی دیگر به اندیشه‌های ملاصدرا با رویکرد حقوق بشر

صفحه 39-51
مجتبی انصاریان؛ حسین آل کجباف

4.

چیستی «معرفت نفس» در فلسفه صدرالمتألّهین

صفحه 53-65
مجید تمیمی؛ احد فرامرز قراملکی

5.

تحوّل متافیزیکی مفهوم جوهر در فلسفه صدرایی

صفحه 67-79
محمدجعفر جامه بزرگی

6.

نظریۀ بدیع علامه طباطبایی در باب تمایز نفس ملکوتی و نفس حاصل از اشتداد، بستری برای تحوّل در انسان شناسی صدرایی

صفحه 81-92
قاسمعلی کوچنانی؛ رحیم حسن زاده

7.

معقول‌ثانی فلسفی از‌دیدگاه‌علامه‌طباطبایی (چیستی ،اقسام‌واحکام )

صفحه 93-102
سید ابوالقاسم حسینی کمار علیا؛ عسکری سلیمانی امیری

8.

رابطه امور متغیّر عالم با علم ثابت خداوند در حکمت متعالیه

صفحه 103-115
فاطمه علیپور

9.

هستی شناسی و نقش ادراکی خیال در فلسفه اسلامی(از ابن سینا تا ملاصدرا)

صفحه 117-127
سید مهدی میرهادی؛ محمد نجفی

10.

کاربست معیار صدق شناخت در علوم اجتماعی از دیدگاه علامه طباطبایی

صفحه 129-144
حبیب الله نجفی ایواتلو

11.

فاعلیت نفس در پیدایش ادراک در نسبت با دیدگاه مطابقت

صفحه 145-155
سیدمحمدحسین نقیبی؛ عبدالله نصری

12.

بازخوانی تحلیلی براهین فلسفی توحید ربوبی با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه

صفحه 157-168
محمدعلی وطن دوست


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب