1.

طراحی مدل فرار مالیاتی بر پایه مالیات بر درآمد: رویکرد نظریه داده بنیاد

صفحه 9-30
امین بلوری؛ محمد مرادی؛ حمیدرضا یزدانی

2.

ارزیابی شکاف پاسخگویی بیرونی سازمان امور مالیاتی از دیدگاه مؤدیان بزرگ و سایر ذینفعان با استفاده از مدل سروکوال

صفحه 31-44
محمد توکلی؛ شکراله خواجوی؛ هاشم ولی پور

3.

ارائه الگو ارزیابی ابعاد اخلاق برفرایند گزارش دهی فساد مالی حسابداران و حسابرسان بخش دولتی بر اساس رویکرد ترکیبی

صفحه 45-58
رحمان عالی؛ محمدرضا مهربان پور؛ حسین جهانگیرنیا؛ رضا غلامی جمکرانی؛ محمود قیوم زاده

4.

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل داخلی و خارجی مؤثر برکیفیت حسابرسی دیوان محاسبات بر اساس ترکیب تکنیک‌های دیمتل، فرآیند تحلیل شبکه و سوات

صفحه 59-78
عباس رضایی؛ عطاالله محمدی ملقرنی

5.

تدوین الگوی پیش بینی ورشکستگی شرکت های دولتی با استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی، مدیریتی، مالی و سیاسی

صفحه 79-96
جعفر زرین؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری؛ افشین باغ فلکی

6.

تحلیل محتوای مقالات دوفصلنامه حسابداری دولتی از ابتدای انتشار تا پایان سال 1398

صفحه 97-112
سید حسام وقفی؛ صدیقه کامران راد؛ نظری، طاهره؛ الهه حلاج نیا

7.

بررسی روش‌های تأمین مالی دانشگاه‌های دولتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش ANP (مطالعه موردی: دانشگاه‌های دولتی غرب کشور)

صفحه 113-128
غریبه اسماعیلی کیا؛ یونس اسمعیلی؛ محمد اوشنی

8.

ارتباط بین محافظه‌کاری حسابداری و خوانایی گزارش‌های مالی در شرکت‌های دولتی

صفحه 129-144
علیرضا کیان؛ محسن فقیه؛ مژگان امیری

9.

طراحی مدل تفسیرگرایانه/ساختارمندانه‌ی اثربخش‌ترین علل کیفیت حسابرسی بخش عمومی

صفحه 145-160
مریم امیدوار؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ بیژن عابدینی

10.

گونه­‌شناسی اختلالِ ادراکیِ سایکودینامیک در خدمات کیفی حسابرسان براساس تحلیل کیو واریماکس (مطالعه موردی: دیوان محاسبات کشور)

صفحه 161-176
رضا حسینی؛ ناصر ایزدی نیا؛ سعید علی احمدی

11.

تحلیل ارتباط برنامه ریزی بودجه و تخصیص منابع با تأکید بر نقش مدیریت عملکرد (مطالعه موردی: شهرداری اصفهان)

صفحه 177-192
زهره عارف منش؛ مهرداد پناهی درچه؛ ایمان بنی اسدی

12.

بررسی توانایی فرایندهای داخلی دیوان محاسبات کشور جهت مسئولیت پاسخگویی به استفاده‌کنندگان

صفحه 193-208
رضا ستوده؛ مهدی فغانی؛ احمد پیفه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب