1.

مقایسه اثربخشی مصاحبه انگیزشی و تلفیق طرحواره درمانی با مصاحبه انگیزشی بر کاهش افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه

صفحه 7-30
مهناز رستمی امین؛ محمدرضا ذوقی پایدار

2.

مقایسه تنظیم خلق منفی، رفتار شخصی و شیوه زندگی در بیماران سرطانی، قلبی و افراد عادی

صفحه 31-46
علی افشاری؛ احمد اسمعلی کورانه

3.

سوگیری‌های شناختی در طول شیوع ویروس کرونا در جامعه ایران

صفحه 47-62
صغرا اکبری چرمهینی؛ مهدی مولایی یساولی؛ محسن نظریفر؛ شهناز شهرجردی

4.

پیش بینی اتخاذ رژیم درمانی روزانه بر اساس نگرانی از تصویر بدن، دشواری تنظیم هیجانی و خودپنداره در دانش‌آموزان

صفحه 63-76
سحر صفرزاده؛ کریم سواری

5.

مقایسه اثربخشی درمان بازسازی شناختی معنایی و درمان خود دلگرم‌سازی بر بهزیستی روان‌شناختی در افراد مبتلا به روان‌تنی پوستی

صفحه 77-90
مینا مسیبی؛ حسینعلی قنادزادگان؛ بهرام میرزائیان

6.

مقایسه اثربخشی آموزش اتوژنیک و آموزش نظم‌دهی عاطفه بر تنظیم شناختی هیجان زنان مبتلا به کمردرد مزمن

صفحه 91-110
مژگان آگاه هریس

7.

تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب، خواب و شدت درد در بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا

صفحه 111-130
محسن اکبریان؛ فاطمه محمدی شیرمحله؛ احمد برجعلی؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ شهلا ابوالقاسمی

8.

مقایسه اثربخشی درمان حساسیت‌زدایی با حرکت چشم و پردازش مجدد و درمان شمارش پیشرونده بر کیفیت زندگی بیماران عمل تحت جراحی بای پس عروق کرونر

صفحه 131-150
محمدرضا عبدلی بیدهندی

9.

اثربخشی درمان فراشناختی بر نگرانی تصویر بدنی، اضطراب و افسردگی بیماران پسوریازیس

صفحه 151-164
مهدی آزاد؛ زهرا باقرزاده گلمکانی؛ احمد منصوری؛ محسن دوستکام

10.

نقش واسطه‌ای اضطراب بیماری کرونا در رابطه بین اضطراب صفت با سلامت عمومی و سبک ارتقادهنده سلامت در دانشجویان

صفحه 165-179
عاطفه محمدحسینی؛ عبدالزهرا نعامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب