1.

تحلیل محتوای بخش ورزشی مطبوعات استان خوزستان با رویکرد ورزش بانوان

صفحه 9-18
مریم علمشاهی؛ صدیقه حیدری نژاد؛ سیده ناهید شتاب بوشهری

2.

میزان رضایت مندی مشتریان از کتب حوزه ورزش و تربیت بدنی

صفحه 19-25
سارا کشکر؛ سید کمال توکلی؛ رضا صادقی

3.

نقش تلویزیون در ایجاد تعهد در مخاطبان تلویزیونی فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی

صفحه 26-33
زرگار محمدی؛ مرتضی رضایی صوفی؛ یزدان سبحانی؛ سعید حاتمی

4.

تحلیل استنادی مقالات نشریه علوم حرکتی و ورزش

صفحه 34-39
بهمن عسگری؛ علی ضیایی؛ ایمان بخشودنی ها

5.

نقش رسانه های گروهی به عنوان فرصتی برای توسعه پایدار ورزش

صفحه 40-44
رسول نظری؛ حمید قاسمی

6.

اولویت بندی شاخص های فناوری اطلاعات از نظر میزان آشنایی و استفاده در بخش فوق برنامه ورزشی دانشگاه های کشور

صفحه 45-52
سردار محمدی؛ نرگس اسمعیلی

7.

تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی مجلات علمی پژوهشی

صفحه 53-60
گیتی تپه رشی؛ شایسته حقیقی؛ زهرا عبدالوهاب


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب