1.

طراحی چارچوبی برای بهبود مدیریت منابع مالی خزانه‌داری کل‌ کشور

صفحه 9-28
محسن برزوزاده زواره؛ محمد مرادی؛ عباس نرگسیان

2.

تحلیل شکاف فازی عوامل افشاء اطلاعات مربوط به‌ حسابداری توسعه پایدار با رویکرد آمیخته در ایران

صفحه 29-52
محمدرضا عباسی استمال؛ مهدی زینالی؛ رسول برادران حسن زاده؛ یونس بادآورنهندی

3.

امکان سنجی قابلیت تعمیم طبقات صورت جریان وجوه نقد در استانداردهای ملی به واحدهای گزارشگر بخش عمومی

صفحه 53-66
مهرداد جباری؛ عباسعلی پورآقاجان؛ محمد مهدی عباسیان

4.

مدل‌سازی تفاوت استفاده از ‌تکنیک‌های حسابداری مدیریت بر کارایی ‌سیستم‌های کنترل مدیریت با استفاده از معادلات ساختاری و انتخاب بهترین مسیر تأثیرگذاری

صفحه 67-80
اصغر عزیزی؛ علی اصغر انواری رستمی؛ رسول عبدی؛ نادر رضایی

5.

بررسی و ارزیابی سوگیری انگیزش کارایی در حسابرسان تحت فشار بودجه زمانی (مطالعه موردی: حسابرسان دیوان محاسبات ایران)

صفحه 81-96
فرشید احمدی فارسانی؛ شکراله خواجوی

6.

آینده پژوهی نظام مالیاتی در ایران: از منظر فرهنگی- اجتماعی

صفحه 97-114
عین اله زمانی اسکندری؛ محمدرضا مهربان پور؛ آزیتا جهانشاد

7.

تحلیل محتوای آزمون برگزار شده توسط هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ سال‌های 1381 تا 1398

صفحه 115-138
امیرهادی معنوی مقدم؛ محمدحسین قائمی؛ کیهان مهام

8.

اثر تعدیلی مسئولیت اجتماعی بر ارتباط سرمایه‌گذاری و عملکرد در شرکت‌های دولتی

صفحه 139-152
فرهاد فضیلت؛ شادی شاهوردیانی؛ هاشم ولی پور

9.

ارائه مدلی برای شناسایی چالش‌های ارز‌های مجازی در بازاریابی صنعت بانکداری ایران

صفحه 153-172
علیرضا آقانوری کوپایی؛ اوژن کریمی؛ شهرام هاشم نیا

10.

رویکرد هوش مصنوعی قانون‌گرا در تحلیل عوامل مؤثر بر تعدیل مالیات اشخاص حقوقی در نظام دادرسی مالیاتی (مطالعه موردی: امور مالیاتی خراسان جنوبی)

صفحه 175-194
مسعود نیک اندیش؛ محمدعلی مرادی؛ علی پایان

11.

ارایه مدل شفافیت مالی در شهرداری

صفحه 195-212
سمیه حسینی عقدایی؛ حسن قدرتی؛ حسین جباری؛ حسین پناهیان

12.

شکاف بین وضع موجود و سطح مطلوب گزارش حسابرسی عملکرد از دیدگاه حسابرسان بخش عمومی

صفحه 213-240
افشین نخبه فلاح؛ غلامرضا کردستانی؛ نظام الدین رحیمیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب