1.

نقد آثار صادق چوبک براساس نظریۀ ساختارشکنی ژاک دریدا با تکیه بر تنگسیر و سنگ صبور

صفحه 7-46
داود اسپرهم؛ پریسا نصیری

2.

تحلیل مجموعه‌داستان «لبخند انار» هوشنگ مرادی کرمانی از منظر غنای روانشناختی برنامۀ فبک

صفحه 47-68
فرشاد اسکندری شرفی؛ خلیل بیگ‌زاده

3.

تبیین هویت زنانه در داستان کوتاه لنگه به لنگه ها بر اساس نظریه کارن هورنای

صفحه 69-86
مرضیه برزوئیان؛ فاطمه متصدعی

4.

بررسی تطبیقی اگزیستانس در رمان کوری و سنگ صبور

صفحه 87-104
محمود بشیری؛ نیلوفر انصاری

5.

تحلیل، بررسی و مقایسة الگوهای بازنویسی حکایت‌های مرزبان‌نامه در سه اثر از «آذر یزدی،‌ نجفی و لطفعلی»

صفحه 105-122
محبوبه خراسانی؛ فریبا شمسی؛ شهرزاد نیازی

6.

گذر از یأس به امید در داستان‌های کوتاه غسان کنفانی (با تکیه بر گزینش‌های هدفمند در ارئۀ دو تصویر از اردوگاه)

صفحه 123-140
سمیه صولتی؛ شیوا صادقی

7.

نقد مکتبی داستان کوتاه مستأجر بر مبنای ویژگی‌های رئالیسم و ناتورالیسم

صفحه 141-160
آرتمیز صیادچمنی؛ عبدالله حسن زاده میرعلی

8.

آیا رمان «اهل غرق» به شیوۀ رئالیسم جادویی نگاشته شده است؟

صفحه 161-182
زیبا قلاوندی؛ سارا شریفی لاری

9.

تحلیل بینامتنیِ تراژدی فرزندکشی در دو متن روایی و اجتماعی (رمان و خانواده)

صفحه 183-202
مصطفی گرجی

10.

شخصیّت‌پردازی در خاوران‌نامۀ ابن‌حسام خوسفی

صفحه 203-224
محمد مجوزی

11.

ویژگی‌ها و نمودهای آنیما و آنیموس در زنان کلیدر

صفحه 225-250
معصومه محمودی؛ رضا ستاری؛ مریم زارعی

12.

بررسی سرگشتگی و تصمیم در رمان جزیرة سرگردانی براساس اصول روان‌شناسی وجودی (آراء اروین یالوم)

صفحه 251-272
ایوب مرادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب