1.

فراتحلیل کیفی چارچوب‌های ارزیابی مهارت‌های طرح مسئلة ریاضی

صفحه 9-28
سعید حق جو؛ ابراهیم ریحانی

2.

ساخت مقیاس سنجش شادکامی مدرسه‌ای دانش‌آموزان ابتدایی: مطالعه‌ای به روش پژوهش آمیخته

صفحه 29-52
رضا کمالی مهاجر؛ کیوان صالحی؛ علی مقدم زاده؛ فاطمه جعفری

3.

تاثیر آموزش خطی و غیرخطی بر الگوی هماهنگی مهارت دراپ فورهند بدمینتون در دختران نوجوان

صفحه 53-62
فرناز ترابی؛ معصومه ممتازی

4.

ارائه مدل آموزش ترکیبی زبان فارسی به خارجیان

صفحه 63-80
بهمن زندی؛ مرجان معصومی فرد

5.

مدل ساختاری تکانش‌گری و عملکرد تحصیلی با بررسی نقش میانجی انگیزش در دانش‌آموزان دختر متوسطه

صفحه 81-92
معصومه رنج بخش؛ مالک میرهاشمی؛ خدیجه ابوالمعالی

6.

اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری بر کاهش مشکلات نوشتاری دست‌خط و ریاضی دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی‌های خاص یادگیری

صفحه 93-100
نصرت جعفری؛ طاهره روشنی؛ گیتی شهبازی

7.

اثربخشی توان‌بخشی شناختی مبتنی بر کارکردهای اجرایی بر بهبود نارسایی‌های شناختی کودکان مبتلا به نارساخوانی

صفحه 101-111
الهام سیف؛ سجاد بشرپور؛ محمد نریمانی؛ فاضله حیدری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب