1.

بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصاد استان گلستان با تأکید بر نقش اثرات سرریزی و بازخوردی منطقه‌ای: تحلیل داده- ستانده دو منطقه‌ای

صفحه 24-11
رمضان حسین زاده؛ نورالدین شریفی

2.

بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از شبکه‌ها‌ی عصبی

صفحه 40-25
مجتبی کاظمی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی؛ حسین اکبری‌فرد

3.

بررسی رابطه بین دموکراسی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی برای 8 کشور بزرگ اسلامی

صفحه 60-41
حسن حیدری؛ رقیه علی‌نژاد؛ جواد جهانگیرزاده

4.

اثر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران (براساس شاخص ترکیبی)

صفحه 76-61
محمدرضا لطفعلی‌پور؛ محمدعلی فلاحی؛ هادی اسماعیل‌پورمقدم

5.

بررسی ارتباط بین شاخص‌های توسعه مالی بخش بانکی و غیر بانکی در ایران

صفحه 86-77
شهاب‌الدین شمس؛ محسن علیزاده ثانی؛ حمید جعفری

6.

بررسی اثر شاخص دانش بنیانی اقتصاد بر رابطه درک فساد مالی و رشد (رهیافت داده های تابلویی پویا)

صفحه 104-87
سهراب دل انگیزان؛ محمد شریف کریمی؛ زینب خالوندی

7.

بررسی آثار ترتیبات ارزی بر همکاری‌های تجاری منطقه‌ای در کشورهای منتخب اسلامی (روش دومرحله‌ای گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی)

صفحه 120-105
بیتا شایگانی؛ مهدی فدائی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب