1.

تأثیر ابعاد توسعه پایدار بر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصاد ایران با رویکرد نظریه گراف

صفحه 15-36
مریم رمضانی؛ یگانه موسوی جهرمی؛ مژگان معلمی؛ علی رضا شریف مقدسی

2.

بررسی رابطه‌ی میان رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست در ایران: شواهدی جدید مبتنی بر تبدیل موجک پیوسته

صفحه 37-52
فیروز فلاحی؛ محسن پورعبادالهان؛ سید کمال صادقی؛ توحید شکری

3.

بررسی اثرات سرریز فضایی شهرنشینی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران (رویکرد داده‌های تابلویی پویای فضایی)

صفحه 53-76
محمد علی شعبانی؛ محمود هوشمند؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ محمد قربانی

4.

اثر تعاملی توسعه مالی وگردشگری بر رشد اقتصادی در ایران

صفحه 77-96
سید حسین فاطمی نسب؛ زهره حاجیها؛ قدرت اله امام وردی؛ علی باغانی

5.

تاثیر مکانیسم توسعه پاک بر گسترش انرژی های تجدیدپذیر در منتخبی از کشورهای در حال توسعه با رویکرد تفاوت در تفاوتها

صفحه 97-112
آزیتا شیخ بهایی؛ سعید دائی کریم زاده؛ سارا قبادی

6.

بررسی پیوند آموزش با سایر بخش‌های اقتصادی ایران در مقایسه با سنگاپور با رویکرد بردار ویژه

صفحه 113-132
یعقوب اندایش؛ حسن فرازمند؛ فاطمه حمیدی

7.

تحلیل تأثیر سیاست های مالی توزیعی بین نسلی بر رشد سرمایه در ایران در چارچوب الگوی نسل های تداخلی (OLG)

صفحه 133-148
محمد واعظ برزانی؛ محمد محمدی مطلق


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب