1.

تأثیر تنش شوری بر الگوی بیان ژن‌های SOS1 و NHX1 در ارقام حساس و متحمل گندم زراعی

صفحه 1-15
رسول خداویردی وند کشتیبان؛ حسن سلطانلو؛ سیده ساناز رمضانپور؛ وحید شریعتی

2.

بررسی عملکرد پروموتر AtPHT1;1 در سیستم هترولوگ کلزا

صفحه 17-33
زهرا فتحی؛ کتایون زمانی؛ سولماز خسروی؛ محمد علی ملبوبی

3.

مروری بر کاربرد نانو زیست فناوری در کشاورزی

صفحه 35-60
محمد علی ابراهیمی؛ نسرین قوامی؛ مهدی دادمهر؛ هادی کلانتری؛ جواد شقاقی؛ اردشیر قادری؛ نسیم زرین پنجه

4.

آنالیز شبکه هم‌بیانی ترانسکریپتوم لوبیا به منظور شناسایی ماژول‌ها و ژن‌های هاب درگیر در مقاومت به کنه تارتن دولکه‌ای

صفحه 61-74
فاطمه محمدی؛ ابوذر سورنی؛ رحیم مهرابی

5.

آنالیز in silico ژن 6- فروکتوز ترانسفراز در Triticum aestivum L.

صفحه 97-114
معصومه فلاح زیارانی؛ مهدی صفایی زاده

6.

بررسی ارتباط ارزیابی تنوع مورفولوژیک و مولکولی در ژنوتیپ‌های گلرنگ

صفحه 93-110
محمدصالح شاه وردی؛ محمد محسن زاده گلفزانی؛ حبیب الله سمیع زاده لاهیجی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب