1.

روان سنجی پرسشنامه سواد ارتباطی در دانشجویان تربیت‌بدنی دانشگاه پیام نور کشور

صفحه 15-30
حمید قاسمی؛ نازنین راسخ

2.

ارائه مدل توسعه گردشگری ورزشی هوشمند با اینترنت اشیاء در ایران

صفحه 31-46
ابوالفضل گرامی؛ سید احسان امیر حسینی؛ فرهاد راد

3.

تحلیل محتوا و بررسی مقالات مرتبط با مدیریت ورزش زنان در نشریات علمی‌پژوهشی ایران

صفحه 47-61
طوبی بیگ محمدی؛ بهنام عاشقی؛ مهرعلی همتی نژاد طولی؛ سمر عطا جافر

4.

ارائة مدل پیش‌نیازها و اثرات کمک داور ویدئویی در توسعه فوتبال حرفه‌ای

صفحه 62-77
البرز حاجی پور؛ کیوان شعبانی مقدم؛ محمد سجادیان؛ لنا مطلبی

5.

طراحی مدل تصمیم‌گیری استراتژیک مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در معاونت تربیت‌بدنی آموزش‌وپرورش

صفحه 78-89
محمد صدیق پورمند؛ مینا حکاک زاده؛ محسن منوچهری نژاد

6.

بررسی تأثیر رژیم مصرف رسانه‌ای بر مدیریت مطلوب بدن زنان ورزشکار

صفحه 90-101
فاطمه اکبرزاده؛ مجیدرضا کریمی؛ کرامت الله راسخ

7.

بررسی رابطۀ بین مؤلفه‌های سبک زندگی راحت‌طلب و نقش آن در فعالیت‌های بدنی ورزشی مدارس با نقش میانجی مهارت‌های ارتباطی

صفحه 102-113
نادره بحری

8.

تدوین مدل ارتباطی رسانه‌های جمعی بر توسعۀ سواد اخلاقی بازیکنان حرفه‌ای فوتبال ایران

صفحه 114-127
رضا ابراهیمی؛ سعید قربانی؛ محمد علی نودهی؛ مجتبی احمدی؛ زهرا چهار باغی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب