1.

ارائه مدل توسعه گردشگری ورزشی هوشمند با اینترنت اشیاء در ایران

ابوالفضل گرامی؛ سید احسان امیر حسینی؛ فرهاد راد

2.

ارائة مدل پیش‌نیازها و اثرات کمک داور ویدئویی در توسعه فوتبال حرفه‌ای

البرز حاجی پور؛ کیوان شعبانی مقدم؛ محمد سجادیان؛ لنا مطلبی

3.

شناسایی و اعتباریابی راهبردهای موثر بر توسعه باشگاه‌های ورزش الکترونیک در ایران

روح الله حسنی؛ نعمت الله نعمتی؛ طاھرہ باقرپور

4.

طراحی مدل تصمیم‌گیری استراتژیک مبتنی بر فناوری اطلاعات وارتباطات در معاونت تربیت‌بدنی آموزش و پرورش

محمد صدیق پورمند؛ مینا حکاک زاده؛ محسن منوچهری نژاد

5.

تحلیل محتوا و بررسی مقالات مرتبط با مدیریت ورزش زنان در نشریات علمی پژوهشی ایران

طوبی بیگ محمدی؛ بهنام عاشقی؛ مهرعلی همتی نژاد طولی؛ سمر عطا جافر

6.

بررسی تأثیر رژیم مصرف رسانه ای بر مدیریت مطلوب بدن زنان ورزشکار

فاطمه اکبرزاده؛ مجیدرضا کریمی؛ کرامت الله راسخ

7.

اعتباریابی عوامل شناسایی شده موثر بر تجارت الکترونیک فدراسیون فوتبال ایران

زهرا عبدالوهابی؛ مهدی کهندل؛ عباس خدایاری؛ علی زارعی

8.

تحلیل محتوای کمی روند پژوهشهای مرتبط با ورزش همگانی از سال 1390 الی 1399

لیلا بیرامی جغناب؛ رحیم رمضانی نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب