1.

تدوین مدل کشف تقلب در حسابداری دادگاهی

صفحه 1-20
هدی مجبوری یزدی؛ سید احمد خلیفه سلطانی؛ رضوان حجازی

2.

مدل سازی ساختار سرمایه با معیار های حسابداری ارزیابی عملکرد با رویکرد پویایی شناسی (مطالعه موردی شرکت مخابرات ایران)

صفحه 21-36
حمید عبدلی؛ رضا تهرانی؛ آمنه خدیور؛ مریم شعار

3.

مجلات تخصصی حسابداری و مالی از منظر ضوابط آیین نامه نشریات علمیِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

صفحه 37-66
مصطفی قناد؛ محمد عرب مازار یزدی؛ محمدحسین صفرزاده بندری؛ رضا حصارزاده

4.

شناسایی عوامل موثر بودجه‌ریزی عملیاتی در بخش عمومی با استفاده از نظریه داده بنیاد چندوجهی

صفحه 67-82
طیبه جمشیدی؛ غلامرضا سلیمانی امیری

5.

بررسی مراحل پیاده سازی سیستم ABC در حوزه سلامت و کاربرد آن در افزایش رضایت مندی منابع انسانی

صفحه 83-100
لاله عنایت سرخوش؛ غلامرضا فرسادامان الهی

6.

بررسی تاثیر سرمایه های فکری بر عملکرد رقابتی در نظام بانکی ایران

صفحه 101-118
وحید امین؛ سیدحسن صالح نژاد؛ یاسر رضائی پیته نوئی؛ مهدیس لطفی

7.

بودجه بندی مدارس با توجه به وضعیت تجهیزات و ابنیه تحت سناریوهای مختلف تغییر تعداد دانش آموزان با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم

صفحه 119-140
فاطمه دادمند؛ علیرضا پویا

8.

ارایه الگوی رفع چالش‌ها و تنگنا‌های استانداردهای حسابداری بخش عمومی با استفاده از نظریه داده بنیاد

صفحه 141-156
حسین نورانی؛ اسماعیل اخلاقی یزدی نژاد

9.

ارائه مدل مطلوب مدیریت خطا در جهت بهبود کیفیت حسابرسی دانشگاه‌های علوم پزشکی

صفحه 157-174
صفورا ذوالفقاری؛ محمد محمودی؛ شهره یزدانی؛ محمد حامد خان محمدی

10.

بررسی میزان موفقیت اصلاح نظام بودجه ریزی کشور از دیدگاه کارکنان و مدیران دولتی

صفحه 175-192
اکبر امینی مهر؛ امین امینی مهر

11.

مروری بر پژوهش‌های حسابرسی‌داخلی در بخش عمومی: تجزیه و تحلیل کتاب‌سنجی

صفحه 193-210
بیتا مشایخی؛ میلاد سماوات؛ امین جهانگرد

12.

فعالیت‌های مدیریت دارایی‌ها در نهادهای بخش عمومی: بررسی وضعیت فعلی و عوامل زمینه-ای موثر بر بهبود آنها

صفحه 211-228
غریبه اسماعیلی کیا؛ سودابه نادعلی نژاد

13.

ارائه مدلی کاربردی جهت توانمندسازی و تداوم حسابرسی پیشگیرانه در بخش عمومی بر اساس نظریه‌پردازی داده بنیاد

صفحه 229-254
فرزاد کشاورز؛ بهرام برزگر؛ مصطفی قاسمی

14.

شناسایی مؤلفه‌های مداخله‌گر برون‌سازمانی بر نظام اطلاعات حسابداری در تصمیم‌گیری مدیران بخش عمومی بر مبنای تکنیک ORESTE

صفحه 255-276
صدیقه عزیزی؛ حسین جوکار

15.

سازوکارهای هوشمندسازی نظارت بخش عمومی درطراحی نظام تصمیم‌گیری دیوان محاسبات کشور

صفحه 277-324
پریسا زارع؛ عادل آذر؛ علیرضا زارعی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب