1.

بررسی پاسخ‌ کالری‌مترهای تداخل‌سنجی به پرتوهای یون‌ساز از طریق مدل‌سازی

صفحه 1-10
امیرمحمد بیگ زاده؛ محمدرضا باسعادت؛ هادی اردینی

2.

بررسی رسانندگی گرمایی فسفرین تک لایه

صفحه 11-18
نرگس نقدیانی؛ امیر عباس صبوری دودران

3.

تحلیل دوشاخگی امواج یون-صوتی در یک پلاسمای غبارآلود

صفحه 19-26
مصطفی مهدی پور

4.

فاکتور بهبود کوانتومی در محیط پر نویز و نقش انتقال‌پذیری در برتابش کوانتومی

صفحه 27-34
جمیله سیدیزدی؛ سید محمد حسینی؛ میلاد نوروزی

5.

محاسبه سوپر مدها در آرایه ای از موجبرهای جفت شده متشکل از مواد چالکوجناید

صفحه 35-44
یونس عابدیان خراسانی؛ محسن حاتمی

6.

تولید جریان قطبش اسپینی توسط نور قطبیده در گرافین بدون بایاس

صفحه 45-52
سیمین مهنیا؛ آرش فیروزنیا

7.

مطالعه تجربی اثر فیلتر بر پرتو ایکس نرم در پلاسمای کانونی مدر 5 کیلوژول

صفحه 53-60
مریم اکبری نساجی؛ داریوش رستمی فرد؛ نوشین پیش بین؛ علی نصیری

8.

مطالعه خصوصیات الکترونی دو کره کوانتومی جایگزیده در سیم کوانتومی آلاییده با استفاده از حل معادلات شرودینگر و پواسون– شرودینگر

صفحه 61-70
محمد رضا فرهمند؛ محمود مرادی؛ عبدالرسول قرائتی

9.

تقویت چرخش فارادی تنظیم پذیر با شدت عبور بالا در بلورمگنتوفوتونی شامل نیم‌رسانای ناهمسانگرد InAs

صفحه 71-80
فاطمه مسلمی؛ معصومه نعمتی

10.

بهبود رفتار غیرکلاسیکی حالت‌های عددی جابه‌جاشده به‌کمک تقویت خطّی بدون نوفه

صفحه 81-90
محدثه رضاخانی‌نژاد؛ حمیدرضا باغشاهی؛ محمدجواد فقیهی

11.

بررسی نظری همبستگی بین طیف شدت فروسرخ و ساختار هندسی نانو خوشه های سدیم در چارچوب نظریه تابعی چگالی

صفحه 91-98
سید محمد قاضی؛ فهیمه بهزادی

12.

مطالعه ساختاری نانوفریت‌های کبالت آلایش یافته با کادمیوم و کادمیوم-کروم به کمک طیف سنجی رامان

صفحه 99-106
حمزه قربانی؛ پرویز کاملی؛ مهین اشراقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب