1.

بررسی آثار نامتقارن سیاست‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت و بلندمدت با استفاده از تکنیک NARDL

مهدیه رمه دوست؛ رویا آل عمران؛ حسین پناهی؛ حسین اصغرپور

2.

بررسی رابطه بین ریسک‌ها و چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران طی دوره 1380-1398 با استفاده از مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری

صفحه 29-46
مصطفی امیدعلی؛ محمد حسن فطرس؛ علی اکبر قلی زاده

3.

کاربرد رویکرد فازی در اندازه گیری فقر در ابران :استفاده از معیار نابرابری بن فرونی

صفحه 47-56
حسن اعمی بنده قرایی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ یگانه موسوی جهرمی

4.

برآورد آستانه بهره‌وری کشورهای طرف‌ تجاری صادرات سیمان ایران با احتساب هزینه‌های نفوذ

صفحه 57-70
عاطفه احمدی؛ احمد صلاح منش؛ حسن فرازمند؛ ابراهیم انواری

5.

تحلیل فضایی تأثیر تمرکززدایی مالی بر ثبات اقتصادی، مطالعه استان‌های ایران

صفحه 71-88
شیوا علیزاده؛ محمد علیزاده؛ محبوبه دلفان؛ وحید شقاقی شهری

6.

بررسی عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب با تأکید بر نقش نرخ ارز: رویکرد ARDL-PMG

صفحه 89-106
ارشیا فرجی تبریزی؛ کامبیز هژبرکیانی؛ عباس معمارنژاد؛ فرهاد غفاری

7.

اثر شاخص شرایط مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران : رهیافت TVP-FAVAR

صفحه 107-128
عاطفه اله وردی؛ سعید دائی کریم زاده؛ سارا قبادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب