1.

واکاوی مناسبت سعادت و سیاست در فلسفه سیاسی ملاصدرا

صفحه 1-18
سید محمدرضا احمدی طباطبایی؛ احمد شریعتمداری

2.

حیات تاریخی حکمت متعالیه پس از ملاصدرا

صفحه 19-28
سیداحمد عقیلی؛ کریم نجفی برزگر؛ محمدرضا عامری برکی

3.

استلزامات بیان غیاث‌الدین منصور دشتکی با «اصالت وجود» ملاصدرا

صفحه 29-40
معصومه اسماعیلی

4.

بررسی دیدگاه ملاصدرا نسبت به نظر غزالی در معاد جسمانی

صفحه 41-54
مصطفی مؤمنی؛ محمدجواد اخگری؛ مهدی بیات مختاری

5.

مبانی فلسفی صدرالمتألهین در مواجهه با تناقض‌باوری در وحدت وجود

صفحه 55-66
غلامعلی هاشمی فر؛ مهدی عظیمی

6.

امکان انتزاع مفاهیم متعدد از حیثیت واحد بما هو واحد و نتایج فلسفی آن (با تأکید بر دیدگاه ملاصدرا).

صفحه 67-76
لیلا نیکویی نژاد؛ احمد شه گلی

7.

خوانش نظریه «دفعه واحده» میرداماد براساس نظریه حدوث زمانی ملاصدرا

صفحه 77-88
عبدالرضا صفری حلاوی

8.

بررسی فلسفی امواج الکترومغناطیسی در اندیشه فلاسفه نو صدرایی

صفحه 89-98
سید ابوالقاسم حسینی کمار علیا

9.

بررسی مهمترین براهین ابطال تناسخ (برهان ابن سینا و برهان ملاصدرا) و ضرورت استخدام مفهوم زمان در برهان صدرالمتألهین

صفحه 99-112
عباس عباس‌زاده؛ مهدی نبوی نیا

10.

مفاهیم مقوم فرایند وحى‌یابى عرضى تشریعى رسالى از منظر دیالکتیک الهى ابن عربى

صفحه 113-124
علیرضا صادق شیرازی؛ مرضیه اخلاقی؛ سید علی علم الهدی؛ میثم سفیدخوش

11.

تأثیر عوامل غیرمعرفتی بر معرفت از نگاه پلانتینگا و ملاصدرا

صفحه 125-136
زینب شکیبی؛ فهیمه خوشنویسان

12.

کراهت یا ترس از مرگ و درمان آن از دیدگاه ملاصدرا و مقایسه آن با ابن‌سینا

صفحه 137-147
ناصر محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب