1.

مقایسه ابعاد مشکلات بین شخصی در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی تغییر جنسیت داده، تغییر جنسیت نداده و افراد عادی

صفحه 4-17
محمد علی بشارت؛ فهیمه تولائیان

2.

مطالعه تطبیقی هوش هیجانی و سبک های مقابله و بررسی رابطه آنها در بیماران سرطانی زن ـ مرد، مجرد ـ متأهل مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر تهران

صفحه 18-37
مرضیه عبادی وشمه سرا؛ علی خادمی

3.

نقش پیش بین خردمندی در سلامت عمومی سالمندان

صفحه 38-46
منصوره نیکو گفتار؛ محمد تقی سعیدی

4.

تأثیر برنامه جدید لرن (LEARN) در کاهش استرس ادراک شده و نگرانی دانشجویان

صفحه 47-63
الهام موسوی؛ احمد علی پور؛ مژگان آگاه هریس؛ حسین زارع

5.

ارتباط ابعاد پنج گانه شخصیت و آلکسی تایمیا با سلامت روان بیماران اسکلروز مولتیپل (MS)

صفحه 64-79
زیبا برقی ایرانی؛ مجتبی بختی؛ مجمد جواد بگیان؛ شجاع کرمی

6.

ارتباط جهت گیری مذهبی و نگرش نسبت به مرگ با کیفیت زندگی و علائم جسمانی سازی در زنان

صفحه 80-97
سجاد بشر پور؛ بابک وجودی؛ نسترن عطارد

7.

مقایسه راهبردهای مقابله ای و سبک های دلبستگی افراد دارای اختلال هویت جنسی با افراد بدون اختلال هویت جنسی

صفحه 97-115
مهشید جعفرزاده؛ احمد علیپور؛ محمد اورکی؛ عزیز رضا قاسم زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب