1.

تحلیل عاملی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان زن لیگ برتر والیبال ایران

صفحه 11-24
رحیم رمضانی نژاد؛ محمد علی صاحبکاران؛ ایرج آقائی خلیق؛ محمد اردمه؛ مرتضی اکبر

2.

مطالعۀ نقش ابعاد عدالت ادراک شده بر رفتار مشتریان وفادار خدمات ورزشی فاکتورهای موقعیتی به عنوان عامل میانجی

صفحه 25-32
مریم رهبر؛ ژاله معماری؛ محمد اصغری جعفرآبادی

3.

بررسی عوامل مؤثر بر موانع مشارکت زنان سالمند در فعالیت‌های ورزشی تفریحی استان البرز

صفحه 33-42
محبوبه روزبهانی؛ کتایون کامکاری؛ علی اکبر میرزاپور

4.

تأثیر فعالیت‌های ورزشی بر اضطراب و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی پسران غیر ورزشکار مقطع متوسطه

صفحه 43-54
لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ عباس احمدی

5.

بررسی تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات و اثربخشی آن در سازمان ورزشی (اداره‌ی کل تربیت‌بدنی استان آذربایجان‌غربی)

صفحه 53-62
سعید لطفی یامچی؛ میرحسن سیدعامری؛ خدیجه لطفی یامچی

6.

بررسی رابطه سلامت سازمانی و قدرت مدیران در ادارات تربیت‌بدنی استان اصفهان بر اساس مدل دو عاملی قدرت

صفحه 65-75
ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ حامد شایگان

7.

بررسی مفهومی سیستم اطلاعات گردشگری ورزشی

صفحه 75-84
اکرم مهدی زاده؛ مصطفی رضائی؛ حبیب‌الله قربانی

8.

رابطه شخصیت تیم های حرفه‌ای و هویت تیمی هواداران؛ مطالعه موردی در لیگ برتر فوتبال ایران

صفحه 85-92
زهرا مرادی؛ کمال هوشیار؛ مریم صدری؛ سلدا حامد

9.

تحلیل نقش آموزش و سرمایه انسانی در رقابت‌پذیری اقتصادی ورزش استان‌های غرب کشور

صفحه 93-97
میثم نظری قنبری؛ رضا صابونچی

10.

بررسی و سنجش کیفیت خدمات و ارتباط آن با رضایتمندی مشتریان استخرهای شهر تهران

صفحه 99-105
حبیب هنری؛ سهیلا شجاعی برجوئی؛ اکبر فرید فتحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب