1.

تناقض گویی در شعر بیدل دهلوی

صفحه 10-30
رجب توحیدیان

2.

نقش تصویر در تاویل متن

صفحه 31-46
سمیه اسدی؛ احمد گلی

3.

ریخت شناسی قصه های ایرانی با تمرکز بر نقش زن و قصه های آذربایجان

صفحه 47-63
عاطفه غفوری؛ محمدعلی رنجبر

4.

سایه روشن تلخ و شیرینِ خاطرات گذشته در اشعار شهریار و سید قطب

صفحه 64-79
فاروق نعمتی؛ علی سلیمی؛ ایوب مرادی

5.

دغدغه های اجتماعی شعر قیصر امین پور

صفحه 81-89
اسماعیل نادری؛ محمد مهدی روشن؛ نعمان انق

6.

بررسی تطبیقی مفهوم«دل» براساس نظریة استعارة مفهومی در تعابیر مصطلح فارسی و اوکراینی

صفحه 90-101
یلنا مازه پوا

7.

خرابات مغان؛ میکده و آتشکده ی زردشتی

صفحه 102-112
کامران ارژنگی؛ وحید مبارک

8.

بررسی یک نوع ضمیر متصل به فعل در زبان فارسی با توجه به مبحث اشتغال در نحو عربی

صفحه 113-123
زهرا حاتم پور؛ سیده مریم روضاتیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب