1.

تأثیر لحن در انتقال پیام با تکیه بر شاهنامه

صفحه 9-25
نوشاد رضایی؛ محمد یاوری

2.

سگسار و بزگوش در شعر حماسی و غیر حماسی،دگرگونی تصویر و کاربرد

صفحه 26-37
محمدجواد عرفانی بیضائی

3.

واکاوی اشکال کهن‌الگوی ماندالا و نماد کمال در ناخودآگاه قومی طاهره صفارزاده

صفحه 38-57
صغری سلمانی نژادمهرآبادی

4.

بازتاب مسائل سیاسی و اجتماعی در اشعار ابوالقاسم لاهوتی

صفحه 58-80
سید آرمان حسینی آبباریکی؛ پروین حیدری

5.

عناصر دیداری در شعر شاعران نا بینا

صفحه 81-103
ذوالفقار علامی؛ نسیم داوودی پناه

6.

بررسی معنی‌شناختی فعل «رفتن» در غزلیات حافظ

صفحه 104-119
منیره محرابی کالی

7.

مطالعه سجع در آثار عرفانی و ادبی

صفحه 120-134
طاهر لاوژه

8.

یغمای جندقی، سخن‌سازِ رَستۀ پارسی‌نگاران

صفحه 135-148
نرگس اسکویی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب