1.

بررسی اثربخشی آموزش‌های محیط زیستی به مربیان در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی

صفحه 0-0
محمد رضوانی؛ سید محمد شبیری؛ سمیه خنیفر؛ مهدی نوجوان

2.

بررسی تأثیرات اقتصادی- اجتماعی طرح تجمیع و اسکان عشایر ( مطالعه موردی: کانون توسعه ی عشایری دشت حسین آباد غیناب)

صفحه 0-0
علی اسماعیلیان مقدم؛ محمود فال سلیمان؛ امیر شریفی؛ قاسم خوجانی

3.

بررسی وضعیت و چالش های کنونی بخش کشاورزی در سهرین زنجان(شهرستان زنجان)

صفحه 0-0
آئیژ عزمی

4.

پهنه بندی پتانسیل بوم گردی حوزه نفوذ شهری با استفاده از روش تلفیقی تصمیم گیری چند معیارهTOPSIS و GIS

صفحه 0-0
حمدالله سجاسی قیداری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری

5.

تاثیرات زیستی - بیولوژیکی جدایی و تفکیک فضاهای باز شهری(نمونه موردی: شهر مشهد)

صفحه 0-0
رستم صابری فر

6.

تبیین جایگاه سامانه بام سبز در تعدیل جزیره حرارتی شهر، نمونه موردی: کرج

صفحه 0-0
محمود خسروی؛ اسداله قبادی

7.

تحلیل مقایسه ای باز زنده سازی فضاهای شهری ایران و تجارب جهانی موفق در حوزه مسیل ها و رودخانه های شهری

صفحه 0-0
اسداله دیوسالار؛ پری شکری فیروزجاه؛ سجاد فردوسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب