1.

برآورد تأثیر غیرخطی فرصت‌های رانت‌جویی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ

صفحه 30-11
علی مهدیلو؛ حسین صادقی؛ عباس عصاری آرانی

2.

نظامی‌گری و رشد اقتصادی: شواهدی تجربی از کشورهای منطقه منا در قالب الگوی پانل‌پویا

صفحه 50-31
ابوالقاسم گل‌خندان؛ مجتبی خوانساری؛ داود گل‌خندان

3.

اندازه دولت و بیکاری در اقتصاد ایران

صفحه 64-51
سعید کریمی پتانلار؛ یونس نادمی؛ هدی زبیری

4.

بیابان‌ها و توسعه پایدار در ایران: مطالعه ارزش اکوتوریستی منطقة کویری مصر در استان اصفهان

صفحه 82-65
حامد نویدی؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ حمید امیرنژاد

5.

بررسی تأثیر سرکوب مالی بر رشد موجودی سرمایه زیربخش‌های کشاورزی ایران

صفحه 94-83
حسین اکبری فرد؛ محمد قطب الدینی قاسم آباد؛ فرحناز شهریاران؛ امید جنابی

6.

تأثیر جهانی شدن و کنترل فساد بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه پایین، درآمد سرانه متوسط و درآمد سرانه بالا

صفحه 112-95
صمد حکمتی فرید؛ احمد عزتی شورگلی؛ رضا عزتی؛ علی دهقانی

7.

تحلیل اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت تحریم‌های اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران

صفحه 132-113
مهدی فدائی؛ مرتضی درخشان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب